đã chắp vá quá nhiều lần không thể lành lại được nữa rồi