Lộc Thánh Lời Chúa

Lộc Thánh Lời Chúa

9,000

Danh mục:

Mô tả

Hái lộc Thánh Lời Chúa Đầu Xuân là một thói quen của người Công Giáo. Thường sau Thánh Lễ giao thừa hoặc Thánh Lễ đầu năm sáng mùng 1 cầu bình an cho năm mới. Mỗi người Kitô hữu sẽ lên để hái những Lộc Thánh được các Nhà thờ treo trang trọng trên những cây mai, cây đào.

Sau khi hái lộc họ sẽ đem về nhà trước bàn thờ, đọc 1 kinh nguyện và mở một cách trang trọng để xem nội dung Lộc Thánh. Đó là những lời của Thiên Chúa nhắn nhủ để họ lấy đó làm ý lực sống trong suốt 1 năm mới.

Tuy nhiên có nhiều người Công Giáo không có điều kiện để đến Nhà Thờ, hoặc đôi khi số Lộc Thánh có hạn mà họ không kịp hái đã hết.

Chính vì vậy ứng dụng Lộc Thánh Lời Chúa này với gần 200 câu Lời Chúa ý nghĩa sẽ giúp cho những người Công Giáo không có điều kiện có thể tự tay hái được một Lộc Thánh cho riêng mình.

Gathering the Holy Word of the First Spring is a habit of Catholics. Usually after New Year’s Mass or New Year’s Mass, the first morning of the year is to pray for peace for the new year. Each Christian will go up to pick the Locs that are solemnly hung from the churches on apricot and peach trees.

After picking them, they will bring them home in front of the altar, read a prayer and open it solemnly to see the content of Loc Thanh. Those are God’s words telling them to make it their will to live during the new year.

However, there are many Catholics who cannot afford to go to the Church, or sometimes there is a limited number of Loc Thanh that they cannot pick up in time.

That is why this application of the Loc Thanh of God’s Word with nearly 200 meaningful words of God will help unconditional Catholics to pick up their own Loc Thanh.

-Thêm yêu câu quảng cáo, adhome


DMCA.com Protection Status